https://mobirise.com/

Giovanni Bottessini: Tarantella

Giovanni Bottessini: Tarantella

Светозар Вујић Борски - контрабас
оркестар Симфониета
диригент - Такаши Накамура
Концерт српско-јапанског пријатељства, Стари двор