free website templates

Светозар Вујић Борски и Симфонијета

Giovanni Bottessini: Tarantella

Светозар Вујић Борски - контрабас
оркестар Симфониета
диригент - Такаши Накамура
Концерт српско-јапанског пријатељства, Стари двор

Giovanni Bottessini:
Concert h-moll

(за време НАТО бомбардовања)

Светозар Вујић Борски - контрабас
оркестар Симфониета
диригент - Такаши Накамура
Концерт српско-јапанског пријатељства, Стари двор

Вече Баха и Моцарта

Коларац - Симфонијета и Мадригалски хор

Александар С. Вујић - диригент

W.A.Mozart: Klavirski koncert A-dur

Hideyo Harada - клавир 
Коларац - Симфонијета
Александар С. Вујић - диригент